cz
Řebříček panonský (Achillea pannonica)
Řebříček panonský (Achillea pannonica)