Ing. Miloš Krump: Jedlovec západoamerický - Tsuga heterophylla
Tsuga heterophylla je 25 až 30 m, někdy až 80 m vysoký strom z čeledi Pinaceae s úzce kuželovitou korunou a krátkými, převislými větvemi. V porostech vytváří poměrně dlouhý kmen s relativně tenkou borkou. Dřevo je tvrdé se žlutohnědým jádrem.
Jehlice jsou na konci zaokrouhlené, nepravidelně dvouřadě uspořádané a na ose jsou některé zpět ohnuté nahoru. Pupeny jsou tupé a kulovitě vejcovité.
Vejčité šišky dosahují velikosti od 2 do 2,5 cm.

Tsuga heterophylla pochází ze západní oblasti Severní Ameriky, od střední Kalifornie až po Aljašku.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.