Ing. Miloš Krump: Zářivka - Clarkia
Další názvy: lokanka

Synonyma: Eucharidium, Godetia, Heterogaura, Oenotheridium, Opsianthes, Phaestoma

Rod Clarkia zahrnuje asi 40 druhů, jež náleží do čeledi Onagraceae.

Mezi nejznámější zástupce rodu Clarkia patří např. Clarkia amoena nebo Clarkia unguiculata.


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.