Ing. Miloš Krump: Kleinia - Kleinia cephalophora
Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris a Martagon
cz
Kleinia (Kleinia cephalophora)
Kleinia (Kleinia cephalophora)