Ing. Miloš Vymazal: Doba květu: srpen

V

Valeriana officinalis - kozlík lékařský
Valeriana officinalis - kozlík lékařský - květ

Valeriana officinalis - kozlík lékařský - květ


Valerianella dentata - kozlíček zubatý
Valerianella dentata - kozlíček zubatý - květy

Valerianella dentata - kozlíček zubatý - květy


Veratrum album - kýchavice bílá
Veratrum nigrum - kýchavice černá
Veratrum album subsp album - kýchavice bílá pravá

Veratrum album subsp album - kýchavice bílá pravá

Veratrum nigrum - kýchavice černá

Veratrum nigrum - kýchavice černá


Verbascum blattaria - divizna švábovitá
Verbascum lychnitis - divizna knotovitá
Verbascum nigrum - divizna černá
Verbascum phlomoides - divizna sápovitá
Verbascum speciosum - divizna ozdobná
Verbascum lychnitis - divizna knotovkovitá - květ

Verbascum lychnitis - divizna knotovkovitá - květ

Verbascum nigrum - divizna černá - květ

Verbascum nigrum - divizna černá - květ


Veronica alpina - rozrazil alpský
Veronica anagallis-aquatica - rozrazil drchničkovitý
Veronica anagalloides - rozrazil bažinný
Veronica beccabunga - rozrazil potoční
Veronica catenata - rozrazil pobřežní
Veronica chamaedrys - rozrazil rezekvítek
Veronica maritima - rozrazil dlouholistý
Veronica officinalis - rozrazil lékařský
Veronica opaca - rozrazil matný
Veronica orchidea - rozrazil vstavačovitý
Veronica persica - rozrazil perský
Veronica polita - rozrazil lesklý
Veronica scutellata - rozrazil štítkovitý
Veronica serpyllifolia - rozrazil douškolistý
Veronica spicata - rozrazil klasnatý
Veronica subsessilis - rozrazil přisedlý
Veronica vindobonensis - rozrazil vídeňský
Veronica anagallis-aquatica - rozrazil drchničkovitý - květ

Veronica anagallis-aquatica - rozrazil drchničkovitý - květ

Veronica spicata incana - rozrazil šedivý

Veronica spicata incana - rozrazil šedivý


Vicia angustifolia - vikev úzkolistá
Vicia cracca - vikev ptačí
Vicia dumetorum - vikev křovištní
Vicia hirsuta - vikev chlupatá
Vicia sepium - vikev plotní
Vicia sylvatica - vikev lesní
Vicia tetrasperma - vikev čtyřsemenná
Vicia villosa - vikev huňatá
Vicia angustifolia - vikev úzkolistá

Vicia angustifolia - vikev úzkolistá

Vicia dumetorum - vikev křovištní

Vicia dumetorum - vikev křovištní


Vinca minor - barvínek menší
Vinca minor - barvínek menší

Vinca minor - barvínek menší


Viola arvensis - violka rolní
Viola biflora - violka dvoukvětá
Viola lutea subsp. sudetica - violka žlutá sudetská
Viola tricolor subsp. polychroma - violka trojbarevná různobarevná
Viola tricolor subsp. saxatilis - violka trojbarevná skalní
Viola tricolor - violka trojbarevná
Viola x wittrockiana - maceška zahradní
Viola arvensis - violka rolní

Viola arvensis - violka rolní

Viola lutea subsp sudetica - violka žlutá sudetská - květ

Viola lutea subsp sudetica - violka žlutá sudetská - květ


Vulpia myuros - mrvka myší ocásek