Jiřina Chadtová: Dobrý den, letos poprvé jsem zakoupila a zasadila popínavou růži, ale ještě nemám vyrobenou treláž. Růže je zatím jen asi 60 cm vysoká, ale má dorůst až 2,5 m. Četala jsem, že výhony se mají vyvazovat do šířky, ale já chci mít růži u vchodových dveří, aby to vypadalo jako u anglických domků. Nikde nemůžu najít nákres s rozměry, jak daleko od zdi, jak silné laťky atd. chci si to vyrobit sama, ale nějaký nákres by mi pomohl. Hledala jsem na internetu, ale nenašla. prosím, poraďte. děkuji
Jiřina Chadtová
Jan Kolman: Tyto návody jsou popsány např. v knize "Popínavé rostliny", autorů  WERK - MEHL, vydané v 90.letech min.století, z níž přináším krátký výtah.

Popínavé růže jsou zde zařazeny mezi t.zv. vzpěrné rostliny. Jako materiál pro opěrné konstrukce jsou doporučeny střešní latě o průřezu 24/ 28 mm. Vzdálenost latí od sebe, jak svislých, tak i horizontálních by měla být 50 cm, vzdálenost konstrukce ode zdi minimálně 5 cm. Požadovaný odstup od stěny zajistíme dřevěnými špalíky připevněnými ke konstrukci. Horní hrany horizontálních latí mají být mírně zešikmeny, aby z nich mohla dobře stékat dešťová voda.
  Autoři doporučují, aby konstrukce byla snímatelná, to znamená zavěšená na dostatečně velkých a dostatečně únosných hácích, aby byla možná eventuální údržba stěny. Při opravě stěny se celá konstrukce, zavěšená na hácích sejme bez většího poškození rostlin.
  Všechny kovové části  - šrouby, háky, by měly být z pozinkovaného materiálu a chráněny před korozí.
Na impregnaci by měly být použity pouze přípravky šetřící životní prostředí - ne přípravky obsahující lindan, PCB nebo karbolineum, na které jsou rostliny citlivé.
  Je rovněž možno použít stavební ocelové pletivo, z drátu o průměru 5-6 mm, s velikostí ok asi 10 x 10 cm - samozřejmě také s distančními podložkami od stěny a dobře ošetřené proti korozi.