Ing. Miloš Krump: Rezavec kmenový (Inonotus dryophilus)
Parazitická dřevokazná houba, která je monofágem dubů. Infekce nastává pahýly odlomených větví.
Plodnice jsou jednoleté, zpočátku polokulovité, později polokruhovité. Mladé plodnice jsou okrově rezavé, starší jsou rezavě hnědé.
Podhoubí proniká do zdravého dřeva podél dřeňových paprsků, u kterých postupně vznikají plošky bílé hniloby. Podhoubí postupně rozkládá uvnitř kmene zejména jarní dřevo. I v pokročilé hniloby jsou zbytky zdravého letního dřeva, proto je vyhnilá část kmene dost pevná. Postupně nastává rozklad i bělavé části dřeva a duby prosychají v korunách a postupně odumírají. Přírůst dřeva na značně vyhnilých kmenech je velmi malý.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Rezavec kmenový (Inonotus dryophilus)
Rezavec kmenový (Inonotus dryophilus)