Ing. Miloš Krump: Síťkovec dubový (Daedalea quercina)
   Saproparazitická houba, která infikuje především dubové dřevo a jen vzácně ostatní listnaté stromy. Vyskytuje se v dubových porostech, kde rozkládá pařezy. Výjimečně infikuje živé duby v místech většího poranění nebo pahýly tlustých větví.
   Plodnice jsou 3 až 15 cm dlouhé, vytrvávají na substrátu několik let. Vyrůstají jednotlivě nad sebou, jsou polokruhovité, na povrchu ploché nebo hrbolaté, okrově šedé až hnědé. Rourky jsou labyrintovitě zprohýbané až lupenité.
   V první fázi je dřevo světle hnědé, oddělené od zdravého dřeva žlutohnědou zónou. V další fázi dřevo hnědne, začíná se rozpadat. V poslední fázi je dřevo tmavohnědé a zcela bez pevnosti.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Síťkovec dubový (Daedalea quercina)
Síťkovec dubový (Daedalea quercina)