Ing. Miloš Krump: Rosaceae - růžovité
Do čeledi Rosaceae náleží vytrvalé, zřídka jednoleté či dvouleté byliny, dále sem patří polokeře, keře a stromy. Patří se rovněž celá řada ovocných a okrasných dřevin a zahradních plodin. Listy jsou střídavé, jednoduché nebo složené s párovými palisty. Květy jsou většinou oboupohlavné, vzácně jednopohlavné v hroznovitých květenstvích. Plodem jsou měchýřky, peckovice, souplodí peckovic, nažky, malvice nebo nepravý plod.
Čeleď Rosaceae je nejvíce zastoupena v mírném pásu severní polokoule, ale vyskytují se rovněž po celém světě.

Do čeledi Rosaceae patří například Rosa canina (růže šípková), Rosa rugosa (růže svrasklá), Spirea salicifolia (tavolník vrbolistý), Aruncus sylvester (udatna lesní), Filipendula ulmačka (tužebník jilmový), Rubus chamaemorus (ostružiník moruška), Potentilla reptans (mochna plazivá), Fragaria vesca (jahodník obecný), Geum urbanum (kuklík městský), Dryas octopetala (dryádka osmiplátečná), Prunus domestica (švestka domácí), Padus avium (střecha obecná), Malus domestica (jabloň domácí), Pyrus communis (hrušeň obecná), Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí), Crataegus laevigata (hloh obecný), Pyracantha coccinea (hlohyně šarlatová), Cotoneaster horizontalis (skalník rozprostřený) nebo Prunus laurocerasus (bobkovišeň lékařská).
Rosa canina - růže šípková

Rosa canina - růže šípková


Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR