Ing. Miloš Krump: Obilniny
Obilniny jsou nejrozšířenější plodinami na této planetě, jsou zastoupeny ve všech pěstitelských oblastech. Předností většiny obilovin je jejich relativně jednoduchá pěstitelská technologie, dále možnost dlouhodobého skladování, snadná manipulace s produktem a vysoká koncentrace užitných látek. Mezi významné obilniny patří pšenice, ječmen, žito, oves, tritikále, kukuřice, rýže a čirok.


Obilniny mají význam hlavně pro výživu lidské populace (mouka, chléb a pečivo), dále slouží pro krmení hospodářských zvířat, své uplatnění mají také pro průmyslové zpracování (např. mlynářské, pekařské a cukrářské výrobky, sladovnický a pivovarnický průmysl, výroba lihu, škrobu či lepku). Velký význam má také výroba velice dobře rozložitelných škrobových plastů.

Sláma obilnin má také své specifické uplatnění (např. podestýlka). Sláma je také velice vhodným alternativním palivem.
Editoval Miloš Krump (18.12. 2012 07:34:40)

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Obilniny
Obilniny
Ing. Miloš Krump: Jaký je rozdíl mezi obilninou a obilovinou?
Obilniny označují skupinu plodin, pěstovanou kulturu, porost či rostliny, zatímco obiloviny už mají přímo význam produktu, zrna.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
Ing. Miloš Krump: Mezi obilniny patří:

Čeleď: Poaceae (lipnicovité)
Triticum aestivum (pšenice obecná)
Triticum spelta (pšenice špalda)
Triticum durum (pšenice tvrdá)
Triticum monococcum (pšenice jednozrnka)
Triticum dicoccum (pšenice dvouzrnka)
Triticum compactum (pšenice shloučená)
Triticum polonicum (pšenice polská)
Triticum turgidum (pšenice naduřelá)
Triticum timopheevi (pšenice Timofejova)
Triticum carthlicum (pšenice perská)
Triticum sphaerococcum (pšenice indická)
Triticum macha (pšenice macha)
Triticum compactum (pšenice shloučená)
Triticale (tritikále, žitovec)
Secela cereale (žito seté)
Hordeum vulgare (ječmen setý)
Hordeum vulgare convar. distichon (ječmen setý dvouřadý)
Hordeum vulgare convar. distichon var. nutans (ječmen setý dvouřadý nicí)
Hordeum vulgare convar. distichon var. erectum (ječmen setý vzpřímený)
Hordeum vulgare convar. distichon var. nudum (ječmen setý bezpluchý)
Hordeum vulgare convar. distichon var. nigricans (ječmen černý dvouřadý)
Hordeum vulgare convar. distichon var. zeocriton (ječmen setý paví)
Hordeum vulgare convar. vulgare (ječmen setý víceřadý)
Hordeum vulgare f. tetrastichon (ječmen setý čtyřřadý)
Hordeum vulgare convar. vulgare var. horsfordianum (ječmen kápovitý čtyřřadý)
Hordeum vulgare convar. vulgare var. nigrum (ječmen černý čtyřřadý)
Hordeum vulgare f. hexastichon (ječmen setý šestiřadý)
Hordeum vulgare convar. intermedium (ječmen setý přechodný)
Avena sativa (oves setý)
Avena nuda (oves nahý)
Avena byzantia (oves byzantský)
Avena abyssinica (oves habešský)
Avena strigosa (oves písečný)
Avena nudibrevis (oves nahý krátký)
Zea mays convar. indurata (kukuřice obecná)
Zea mays convar. identata (kukuřice koňský zub)
Zea mays convar. aorista (kukuřice polozubová)
Zea mays convar. everta (kukuřice pukancová)
Zea mays convar. saccharata (kukuřice cukrová)
Zea mays convar. amylacea (kukuřice škrobnatá)
Zea mays convar. ceratina (kukuřice vosková)
Zea mays convar. tunicata (kukuřice pluchatá)
Sorghum vulgare convar. saccharatum (čirok cukrový)
Sorghum vulgare convar. technicum (čirok technický)
Sorghum vulgare convar. eusorghum (čirok zrnový)
Sorghum vulgare convar. sudanese (sudánská tráva)
Panicum miliaceum (proso seté)
Setaria italica (bér vlašský, proso italské)
Setaria italica subsp. maxima (čumíza)
Setaria italica subsp. moharra (mohár)
Oryza sativa (rýže setá)
Pennisetum americanum (dochan klasnatý, černošské proso)
Paspalum scrobiculatum (paspal obilní)
Phalaris canariensis (lesknice kanárská)
Milium effusum (pšeníčko rozkladité)
Eragrostis abyssinica (milička habešská)
Eleusine coracana (kalužince křivoklasá)

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
Ing. Miloš Krump: Pseudoobilniny
Pseudoobilniny jsou druhy jiných čeledí, které se díky stejnému hospodářskému a chemickému složení přibližují obilninám.

Mezi pseudoobilniny patří:

Čeleď: Polygonaceae (rdesnovité)
Fagopyrum esculenteum (pohanka jedlá)

Čeleď: Amaranthaceae
Amaranthus caudatus (laskavec ocasatý)

Čeleď: Chenopodiaceae (merlíkovité)
Chenopodium quinoa (merlík čilský)

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR