tulipánek: ENCYKLOPEDIE - ZAHRADNÍ ROSTLINY - autor KLAAS T. NOORDHUIS
Aktuální průvodce pro zahradní rostliny o 320 stranách, kniha je členěna do kapitol: listnaté stromy, keře, rostliny do živých plotů a na domovní průčelí, jehličnany, růže, popínavé rostliny, trvalky, bambusy, kapradiny a trávy, cibulnaté a hlíznaté rostliny, vodní a vlhkomilné rostliny, kbelíkové rostliny a rostliny pro chladný skleník. V každé kapitole jsou rostliny řazeny podle abecedního pořadí jejich latinských jmen, což usnadňuje vyhledávání. Téměř každá rostlina má barevnou podobenku, v popisu se uvádí základní informace o jejím růstu, požadavcích a zmiňují se názvy několika odrůd. Informace o mrazuvzdornosti jsou upraveny pro podmínky v České republice. To vše naznačí, zda se rostlina pro určitý návrh osázení hodí či nikoliv.
cz
Encyklopedie - Zahradní rostliny KT Noordhuis
Encyklopedie - Zahradní rostliny KT Noordhuis
cz
Encyklopedie - Zahradní rostliny KT Noordhuis - obsah
Encyklopedie - Zahradní rostliny KT Noordhuis - obsah
cz
Encyklopedie - Zahradní rostliny KT Noordhuis - ukázka z knihy
Encyklopedie - Zahradní rostliny KT Noordhuis - ukázka z knihy
cz
Encyklopedie - Zahradní rostliny KT Noordhuis - ukázka z knihy
Encyklopedie - Zahradní rostliny KT Noordhuis - ukázka z knihy
cz
Encyklopedie - Zahradní rostliny KT Noordhuis - ukázka z knihy
Encyklopedie - Zahradní rostliny KT Noordhuis - ukázka z knihy
cz
Encyklopedie - Zahradní rostliny KT Noordhuis - ukázka z knihy
Encyklopedie - Zahradní rostliny KT Noordhuis - ukázka z knihy
Ing. Miloš Krump: Doporučená literatura od členu diskuzního fora
Průběžně i sem plánuji zveřejňovat své odborné knihy, ze kterých čerpám nejrůznější informace, při sepisování popisků k jednotlivým příspěvkům. Mám doma obrovskou knihovnu, plnou nejrůznějších zahradních knih. Hodně knih pochází od velice dobrého nakladatelství SZN.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR