Atlas: pšenice 1 | Zahrada-cs.com

Fotogalerie Téma / FórumPříspěvky / Zobrazení
Obilniny
4 | 19627 x

! Rozdělení / Obilniny

Mezi obilniny patří: Čeleď: Poaceae (lipnicovité) Triticum aestivum (pšenice obecná) Triticum spelta (pšenice špalda) Triticum durum (pšenice tvrdá) Triticum monococcum (pšenice jednozrnka) Triticum dicoccum (pšenice dvouzrnka) Triticum compactum …
Jetel luční
15 | 52260 x

! Rozdělení / Pícniny

Jednoleté pícniny Jednoleté pícniny společně s ostatními pícninami zajišťují plynulé zásobování hospodářských zvířat čerstvou pící během celého vegetačního období. Nejvýznamnější jednoletou pícninou je kukuřice na siláž …
2 | 04937 x

Listová pochva - vagina

Rozpoznávací znaky mezi tvarem a velikostí oušek a jazýčků u obilovin Pšenice má malá ochmýřená ouška a krátký, na okraji vroubkovaný jazýček. Žito má malá, ale neochmýřená ouška a krátký, na okraji pilovitý jazýček. Ječmen …
Lipnice roční
1 | 05108 x

Poaceae - lipnicovité

Poaceae - lipnicovité Jedná se převážně o jednoleté, dvouleté až vytrvalé rostliny s kořeny tenkými, svazčitými nebo mají oddenky. Lodyhy (stébla) jsou duté, zřetelně vyplněné dření, většinou jsou listnaté a mají nápadná kolénka …
Proso seté
3 | 08669 x

Proso seté - Panicum miliaceum

Proso seté - Panicum miliaceum Proso (Panicum) je vedle pšenice (Triticum) a ječmene (Hordeum) nejstarší člověkem využívanou obilninou. Proso se již pěstovalo ve 4. a 5. století před Kristem. Jeho pravlastí je Čína, východní Asie, Indie …
Pšenice obecná - semena
1 | 01323 x

Pšenice - Triticum

Pšenice - Triticum Synonyma: Bromus, Crithodium, Deina, Frumentum, Gigachilon, Nivieria, Spelta Do rodu Triticum patří asi 20 druhů, jež náleží do čeledi Poaceae. Tento rod zahrnuje jak planě rostoucí tak i šlechtěné druhy. Pšenice je jedna …
Pšenice dvouzrnka - semena
1 | 01992 x

Pšenice dvouzrnka - Triticum dicoccum

Pšenice dvouzrnka - Triticum dicoccum Čeleď: Poaceae Triticum dicoccum je často spojována s počátky primitivního zemědělství. Na území České republiky byla významnou plodinou až do příchodu Slovanů, kteří zavedli pěstování pšenice …
Pšenice jednozrnka
1 | 04082 x

Pšenice jednozrnka - Triticum monoccocum

Pšenice jednozrnka - Triticum monoccocum Pšenice jednozrnka je diploidní, skromná jarní obilnina, velmi hodně podobná pšenici jednozrnné (Triticum boeticum), ze které se vyvinula. V mladší době kamenné byla jednou z hlavních obilnin, dnes …
Pšenice obecná - zrno
2 | 06317 x

Pšenice obecná - Triticum aestivum

Pšenice obecná - Triticum aestivum Pšenice je nejrozšířenější plodinou v České republice. Existuje ve dvou formách a to v ozimé a jarní formě. Význam pšenice spočívá v širokém uplatnění jak pro výživu lidí tak pro hospodářská …
Pšenice špalda - zrno
1 | 03452 x

Pšenice špalda - Triticum spelta

Pšenice špalda - Triticum spelta Pšenice špalda staročesky též nazývaná samopše je historickým obilním druhem, který se hojně vyskytoval ve středomořské a černomořské oblasti. Zrno zůstává obaleno v pluchách a musí být dodatečně …
1 | 02544 x

Termoperiodismus

Termoperiodismus Termoperiodismus je pravidelné kolísání teploty spojené např. se střídáním denních a nočních teplot. Rovněž i zakládání a vývoj generativních orgánů je podmíněn předchozím obdobím s nízkými teplotami, např. …
Tritikale
2 | 05885 x

Tritikale - Triticosecale

Tritikale - Triticosecale Tritikale je umělým mezidruhovým křížencem pšenice obecné (Triticum aestivum) a žita setého (Secale cereale). V češtině se lze také setkat s názvem žitovec. Tritikale je jednoletá rostlina ozimého či jarního …
Žito seté
2 | 10386 x

Žito seté - Secale cereale

Žito seté - Secale cereale Secale cereale je jednoleté i víceleté, ozimého i jarního charakteru, je rovněž cizosprašné, částečně i samosprašné. V zemědělské praxi má hospodářský význam ozimé žito. Žito seté náleží do čeledi …