Atlas: taxonomie 1 | Zahrada-cs.com

Fotogalerie Téma / FórumPříspěvky / Zobrazení
1 | 00777 x

Taxonomie

Taxonomie Vznikla z řeckého slova taxis = řada a nomos = zákon. Je to věda o třídění rostlinných organismů, studuje problematiku druhů, rodů, čeledí. Studuje jejich původ, příbuzenské vztahy, variabilitu, dědičnost či kulturou vzniklé …