Zahradní obchody: allium sativum 1 | Zahrada-cs.com

Publikace vychází z dlouholetých zkušeností autora, jehož snahou bylo shrnutí rozptýlených poznatků o česneku do jednoho přehledu. Čtenář se tak seznámí s česnekem jako s kulturní rostlinou a jejími zvláštnostmi, jeho původem, historií, biologií, pěstován …
Knizniklub.cz
Cena: 194.00 Kč