Zahrada - užitečné termíny (2)

Poslal(a) 09.12. 2008 09:57:17 (9006 čtenářů)

patka Malý proužek kůry (borky) vytržený z hlavního stonku při odběru postranního výhonu pro řízek (řízek s patkou).

perlit Granulovaný přídavek do půdy či půdní směsi, vyráběný z expandované vulkanické horniny.

pěstební záhon Záhon speciálně určený k pěstování mladých rostlin.

písčitohlinitá půda Typ půdy, která obsahuje vyváženou směs písku, jílu a organického materiálu.

pobřežní rostlina Rostlina rostoucí na pokraji vodní plochy či toku, ať v mělké vodě nebo na samotném břehu; bahenní rostlina.

podnož Kořenující část roubované rostliny (podložka), zpravidla planá rostlina, na niž se štěpuje (roubuje nebo očkuje) ušlechtilá odrůda (kultivar). Obvykle ovlivňuje habitus a konečnou velikost vybrané odrůdy, jež k ní přirostla.

poklop Skleněný či plastový kryt (zvon) používaný k ochraně rostlin před zimou či větrem. Poklopy se dají pořídit jako jednotlivé části, nebo se z nich dá sestavit jakýsi „tunel“.

prašník Samčí část květu, ve které se tvoří pyl.

probírka Viz vyštipování.

prostokořenné (sazenice) Jde o rostliny, obvykle stromy či keře, které byly vyzvednuty ze země a jsou dodávané zákazníkovi bez půdy na kořenech (bez kořenového balu). Často se takto prodávají růže.

přepichování Přesazení semenáčků z místa výsevu do květináče nebo do pěstebního záhonu, kde budou mít víc místa.

přímý výsev Semena se nevysévají pod sklo ve sklenících nebo pařeništích, ani na dočasné záhony a nepřesazují se. Výsev semen se provádí přímo na místo, kde mají rostliny v budoucnosti růst.

rýha Podélná mělká prohlubenina k výsevu semen udělaná do záhonu ve správné hloubce.

řízek internodální Řízek, odstřižený ze stonku přesně mezi dvěma uzlinami, tedy nad sebou vyrůstajícími pupeny. Neseřezává se hned pod listem (listy).

řízek nevyzrálý Řízek z té části mladého stonku, která ještě nezačala tvrdnout; bylinný řízek.

řízek polovyzrálý Část letorostu odebraná k množení. Odebírá se obvykle během léta, kdy je růstový vrchol ještě měkký, ale spodní část letorostu je již pevná a dřevnatá.

řízek vrcholový Nevyzrálý řízek (viz výše) odebraný z konce letorostu či výmladku.

řízek vyzrálý (dřevitý) Část letorostu odebraná z keře, stromu nebo popínavé rostliny, určená k množení. Odebírá se obvykle během podzimu, když jsou větve tvrdé a vyzrálé.

spodní vrstva půdy Spodní vrstva půdy leží pod vrchní vrstvou (viz dále). Je často světlejší, má hrubší strukturu, je poměrně neúrodná a není příliš vhodná pro pěstování.

systémový přípravek Pesticid (fungicid, insekticid nebo herbicid) aplikovaný často na listy a rozvedený do celého těla rostliny prostřednictvím rostlinných šťáv.

trvalka Víceletá až vytrvalá nedřevnatějící rostlina (bylina), jejíž olistěná část na zimu odumírá a následujícího roku opět vyrůstá.

trvalka choulostivá Víceletá rostlina, která nesnáší silnější mráz či jiné extrémní podmínky.

uzlina (nodus) Místo na stonku, kde vyrůstá list.

varieta Botanicky dobře odlišitelný taxon (odchylka), který vznikl u rostliny rostoucí v přírodě, bez přičinění člověka. Běžně se však používá ve stejném slova smyslu jako kultivar. vodní rostlina V nejširším smyslu tento pojem označuje jakoukoli rostlinu rostoucí ve vodě, obvykle se však používá pro rostliny hlubších vod, kořenující ve dně nebo ve speciálních koších, jako třeba lekníny.

vrchní vrstva půdy Obvykle tmavší a úrodnější půda (ornice) než vrstvy pod ní (viz spodní vrstva půdy). Je to vrstva, ve které rostlina vytváří většinu absorpčních kořenů.

vřesovcovitá rostlina Jakákoli rostlina patřící k čeledi vřesovcovitých (Ericaceae), třeba Pieris nebo Rhododendron. Název se často ne zcela správně používá i pro některé další rostliny (vřesovištní), které preferují kyselé půdní podmínky a speciální nevápnitou zeminu (bez obsahu vápníku), která se používá k jejich přesazování a pěstování

výměna půdy Spočívá v aplikaci hnojiva, organického materiálu nebo substrátu určeného k hrnkování na povrch půdy u hrnkových rostlin zasazených již delší dobu. U větších nádob jde často o odstranění vrchní části zeminy a její náhradu za čerstvý materiál.

výsevní záhon Záhon určený pouze k výsevu semen. Je řádně vypletý, jsou z něj odstraněny kameny a větší hroudy půdy.

vysokokmen Tvar stromu vyznačující se rovným kmenem bez listů a výhonů.
Vysokokmenné stromky mají korunu nasazenou ve výšce 1,8–2 m, polokmeny 1,2 m. Vysokokmeny růží dosahují výšky 1 m, zatímco polokmeny růží jsou vysoké 75 cm. vyštipování Odstraňování nepotřebných nebo nechtěných výhonů, přebytečných plodů, poupat nebo odkvetlých květů vyštípnutím nehty nebo odstřižením zahradnickými nůžkami; též probírka.

záhonová (rostlina) Rostlina používaná k venkovní dočasné či trvalé výsadbě, často jako součást formální záhonové kompozice. založení Zakrytí kořenů rostliny zeminou v dočasné jámě či rýze, když nemáme čas či možnost rostlinu ihned zasadit na trvalé místo. zaštipování Odstraňování vzrůstných vrcholů nebo krácení nových výhonů odštípnutím nehty palce a dalšího prstu.

zplaňování Sázení rostlin a jejich pěstování tak, aby mohly neomezeně růst a šířit se jako ve volné přírodě.
Ukázka části textu z knihy Zima - Ilustrovaný průvodce zahrádkáře
Reader’s Digest Výběr
Pasáž Na Poříčí 10
110 00 Praha 1
www.vyber.cz

Články: zahrada užitečné

02.09. 2013
22.45 kB čtenářů
Choroby a škůdci orchidejí
16.01. 2008
19.82 kB čtenářů
Zahrada pro inteligentní lenochy II v 7 krocích
21.01. 2008
38.86 kB čtenářů
Živé ploty ušetří práci i námahu
07.05. 2005
28.33 kB čtenářů
Cibulnaté okrasné rostliny - Abeceda české zahrady
05.09. 2008
16.38 kB čtenářů
Zahradní nářadí a jeho výběr (1)
07.03. 2008
41.97 kB čtenářů
Pokryvné růže
25.06. 2011
16.96 kB čtenářů
Rostlinolékař - přípravky proti plžům
18.06. 2008
84.43 kB čtenářů
Zahradní domky, chaty, kůlny
27.07. 2007
31.39 kB čtenářů
Zahradní krby a grily (2)
02.12. 2008
8.71 kB čtenářů
Zahrada - užitečné termíny (1)
Atlas / Ostatní nezařazené
31.08. 2018
820 čtenářů
Hodí se k velkému sušení sušička Yden D5
28.05. 2018
1.07 kB čtenářů
Fotografie pro články - červen
23.12. 2017
1.39 kB čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
1.79 kB čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
4.19 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
5.69 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
4.16 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
12.13 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
8.09 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
21.41 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit