Petr Kocna: Kohlerie - Kohleria 'Lucianii'
Čeleď: Gesneriaceae - podpětovité
Místo: Praha Troja, botanická zahrada

Petr Kocna | Digitální fotoherbář
cz
Kohlerie Lucianii (Kohleria)
Kohlerie Lucianii (Kohleria)