Miroslav Pida: Ostřice oddenkatá - Carex rhizina
Synonyma: Carex pediformis subsp. rhizodes, Carex pediformis subsp. rhizoides
Další názvy: ostřice tlapkatá oddenkatá
Čeleď: Cyperaceae - šáchorovité

Barva květů: barva květů hnědá
Doba kvetení: doba kvetení dubendoba kvetení květen

C3 ohrožený druh
§3 (§O) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. - druh ohrožený