Ing. Miloš Krump: Tisovec - Taxodium
Rod Taxodium zahrnuje asi 3 druhy opadavých nebo stálezelených stromů z čeledi Cupressaceae. Zástupci tohoto rodu se vyznačují kuželovitou korunou se vzpřímenými nebo rozkladitými větvemi s červenohnědou či černohnědou brázditou borkou.
V bahnitých stanovištích se vytvářejí tzv. pneumatofory, což jsou dýchací kořeny.
Dřevo má červené jádro a bíložlutou běl. Listy a větvičky jsou pak dvojího typu. Na koncích výhonů jsou větvičky vytrvalé se šupinovitými listy a s pupeny v paždí listů, ze spodu jsou pak větvičky opadavé s listy jehlicovitými bez pupenů.
V prvním roce se vytvářejí kulovité až vejcovité šišky, jež se vyznačují dřevnatými štítkovitými šupinami. Semena jsou trojhranná se 3 křídly.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Další informace v článcích o rostlinách
Taxodium distichum 'Cascade Falls' - tisovec dvouřadý Taxodium distichum 'Cascade Falls' - tisovec dvouřadý
Tisovec patří k dřevinám milujícím nejenom vlhko ale i mokro, takže jej můžete s úspěchem zasadit i do zahrady s těžkou půdou, kde vám dlouho po deštích zůstává stát voda. Jsou to dlouhověké stromy, základní druh se dožívá až 500 let. Jejich původní …
Taxodium distichum 'Peve Minaret' - tisovec dvouřadý Taxodium distichum 'Peve Minaret' - tisovec dvouřadý
Peve Minaret je nejzakrslejší z tisovců. Jedná se o opadavý jehličnan s jasně trávově zelenými, měkkými listy (jehlicemi) a přirůstá pouze několik centimetrů za rok. Tvoří nízký, hustý keřík vhodný i do maličké předzahrádky. Jeho velikost jej předurčuje …