Osazujeme rybníček (1)

Poslal(a) 25.07. 2008 10:01:46 (22503 čtenářů)

Jednou z hlavních podmínek toho, aby rybníček prospíval, je jeho uvážlivé osázení. K vytvoření příznivých podmínek v rybníčku je třeba, aby měl rostliny rostoucí v hluboké vodě, kyslíkodárné rostliny i rostliny s listy na hladině. Avšak konkrétní výběr rostlin a jejich vzájemné aranžmá, to už plně závisí na stylu námi plánovaného rybníčku.

Osazujeme rybníček (READERS DIGEST VÝBĚR)

Formální rybníček
Osázení formálního rybníčku bude jednodušší než u rybníčku s přirozenými břehy. Hlavní důraz klademe na změkčování tvrdých linií. Budeme se snažit, abychom nepokazili jeho symetrii nebo uspořádání jeho okolí. Barvy využíváme zdrženlivě.

Břehové porosty
Pro prosperitu rybníčku nejsou sice nejdůležitější, ale mohou vylepšit jeho vzhled více než cokoli jiného. Chceme-li udržet strohý vzhled, nesázíme jich příliš mnoho nebo je vsadíme hustě vedle sebe, aby vytvořily zapojený porost, a změkčily tak tvrdé, přímé linie. Pobřežní rostliny dobře porostou v ponořených plastových košících (viz Pozdní jaro) za předpokladu, že vždy po několika sezonách rostliny vyjmeme z vody a rozdělíme je nebo je protrháme. Bohatá zahradní zemina pro sázení zcela stačí, ale dá se sehnat i speciální substrát pro vodní rostliny. Po osázení košíku rostlinami položíme na jeho povrch silnou vrstvu oblázků, aby ryby neryly v bahně. Soustředíme se na rostliny, které mají pěkný tvar, jako jsou například vzpřímené stonky kosatců nebo rákosu. Vybereme několik druhů, které kvetou, ale příliš bujně se nerozrůstají.

Rostliny pro hlubokou vodu
Lekníny jsou pro své listy nejvhodnějšími rostlinami pro hlubší vodu formálních vodních nádrží. Existují v celé řadě barev – žluté, růžové, téměř červené a bílé. Odrůda ‘Chromatella’ má květy bledě žluté, které vykukují mezi skvrnitými bronzově zelenými listy. Kultivar ‘James Brydon’ má květy vínově růžové. Pokud naše voda neobsahuje vápník, mohli bychom se pokusit pěstovat žebratku bahenní (Hottonia palustris) s ponořenými nitkovitě členěnými listy. Na začátku léta vyrůstají některé stonky nad hladinu; ty pak vykvétají bledě růžovými květy.

Pro krásné oválné listy na hladině bychom se měli pokusit o kalatku dvouklasou (Aponogeton distachyos); má vonné bílé květy. Dá se pěstovat i několik druhů rostlin rostoucích pod hladinou. Příkladem je bublinatka obecná (Utricularia vulgaris), která v létě kvete žlutými kvítky podobnými hledíkovým.

Pobřežní rostliny vhodné k formálním rybníčkům
ostřice vyvýšená (Carex elata ‘Aurea’) – žlutozelené stonky a listy, které se půvabně obloukovitě sklání nad vodou
Equisetum japonicum – vysoké lodyhy silné až 1 cm, dělené pochvami s černým okrajem
Equisetum scorpioides – zajímavé tyčkovité nahé tmavě zelené lodyhy
Iris ‘Holden Clough’ – žluté květy s hnědým žilkováním
kosatec žlutý (Iris pseudacorus ‘Variegatus’) – zelené listy se světle krémovým panašováním, které se objevují od začátku jara do poloviny léta, kdy zmizí kontrast barev a listy jsou pak nevýrazné
blatouch bahenní (Caltha palustris) – žluté květy
modráska srdčitá (Pontederia cordata) – lesklé listy a klasy modrých květů
orobinec úzkolistý (Typha angustifolia) – hnědé květní palice vykvétající uprostřed léta
orobinec nejmenší (Typha minima) – válcovitá palice tmavohnědých květů v druhé polovině léta
pomněnka bahenní (Myosotis palustris) – modré květy
Ukázka textu a fotografie z knihy Léto - Ilustrovaný průvodce zahrádkáře
Reader’s Digest Výběr
Pasáž Na Poříčí 10
110 00 Praha 1
www.vyber.cz

Články: osazujeme rybníček

28.07. 2008
25.37 kB čtenářů
Osazujeme rybníček (2)
Atlas / Vodní a bahenní rostliny
09.05. 2018
2.01 kB čtenářů
Exotické druhy v jezírku
25.04. 2017
3.30 kB čtenářů
Jezírko - výběr rostlin
04.06. 2013
49.98 kB čtenářů
Jezírka - osázená
02.09. 2012
8.83 kB čtenářů
Leknín - choroby
08.07. 2012
7.32 kB čtenářů
Kejklířka
15.02. 2012
8.29 kB čtenářů
Vlhkomilné orchideje
16.01. 2012
9.36 kB čtenářů
Vodní, bažinné a vlhkomilné rostliny
15.01. 2012
13.46 kB čtenářů
Vodní, bažinné a vlhkomilné rostliny
04.10. 2011
13.57 kB čtenářů
Nymphaea x 'Chrysantha'
25.05. 2011
28.50 kB čtenářů
Vodní nebo bahenní rostlina