Traviny - trávy pro trvalkové záhony

Poslal(a) 05.08. 2010 12:26:25 (45418 čtenářů)

Trávy se velice dobře kombinují s vyššími trvalkami, harmonicky sjednocují jednotlivé, texturou rozdílné trvalky, celkově zklidňují dojem z výsadby. Především na podzim se stávají také výrazným okrasným prvkem. K podzimním travinám trvalkových záhonů bezesporu patří dochan psárkovitý (Pennisetum alopecuroides), trsnatě rostoucí tráva o něco nižší než 1 m. Koncem léta vytváří mírně skloněné, husté štětkovité asi 10 cm dlouhé klasy. Dochany jsou náročné na živiny, trsy potřebují přibližně po pěti letech zmladit, aby lépe kvetly.

Traviny: Panicum virgatum

Traviny: Imperata cylindrica

Proso prutnaté (Panicum virgatum) je volně trsnatě rostoucí tráva amerických prérií. Dorůstá do výšky přes 1 m, v létě vykvétá jemnými gracilními tenkými stříbrnými latami. Vnáší vzdušnost do trvalkových záhonů. Po dozrání nápadně červeně barví a krásně kontrastuje s podzimní modří hvězdnic. Jak proso, tak dochan vysazujeme na slunečné stanoviště do živné půdy. Vyžadují pokud možno sucho přes zimu. Suchá stébla seřízneme na jaře a současně trs pohnojíme plným hnojivem.

Lalang válcovitý (Imperata cylindrica) se pěstuje v kultivaru ´Red Baron´, který je nápadný červenou barvou listu, nejprve pouze v horní polovině, později po celé délce. Jedná se o volně trsnatě rostoucí trávu, která však není příliš agresivní. Můžeme ji pěstovat pouze v teplejších oblastech, za větších zim občas vymrzá.

Výrazně hnědě nebo rezavě zbarvené jsou také novozélandské ostřice. Asi nejčastěji se pěstuje ostřice Buchananova (Carex buchananii), hustě trsnatá, bronzově zbarvená rostlina, která nápadně kontrastuje se stříbrně olistěnými trvalkami. V zimě ji chráníme před vymrznutím lehkou přikrývkou z chvojí.

Medyněk vlnatý (Holcus lanatus) je příjemně měkce chlupatá luční tráva, která vykvétá fialově naběhlými latami koncem jara. V zahradách se pěstuje svítivě bíle pruhovaný kultivar ´Variegatus´. Protože jeho trsy stárnou, musíme ho často přemnožovat.

Moskytka něžná (Bouteloua gracilis) je menší, řídce trsnatá prérijní tráva vysoká asi 30 cm. V létě vykvétá zajímavým květenstvím – jednostrané husté hřebínkovité laty nasedají kolmo na stéblo. Jsou fialově hnědě zbarvené. Vysazujeme na okraji záhonů, abychom měli možnost si ji prohlédnout zblízka.

Skalky
Suchomilné trsnaté trávy vytvářejí celoročně zelené husté a pevné polokulovité trsy, často výrazně sivě, šedě nebo modře zbarvené. Používají se na obrubu záhonů kombinujeme je s nízkými trvalkami, nezastupitelné místo mají ve skalkách, korytech, v moderních výsadbách kombinujících oblázky a artefakty zahradní architektury.

Kostřavy jsou v nabídce zahradnických firem v řadě druhů a odrůd, které se liší především barvou úzkých listů. Vykvétají v půli jara latami, které můžou být zbarvené do fialova, při dozrávání zlátnou. Odkvetlé kostřavy včas seřízneme, aby se nevysemenily a nezaplevelily záhony. Trsy kostřav musíme obnovovat přibližně po třech až pěti letech. V sortimentu je kostřava ametystová (Festuca amethystina), kostřava sivá (Festuca cinerea) a kostřava ovčí (Festuca ovina. Zajímavý je kultivar ´Pic Carlit´ s hustými, pichlavými, zelenými listy. Tento kultivar jen málo kvete. Používá se jako celoročně zelená náhrada trávníku například v japonských zahradách nebo jako podsadba pod stálezelenými jehličnany. Kostřavy a pěchavy se vysazují také jako předsadby dřevin, mezi valouny, do vřesovišť a skalek.

Pěchavy (Sesleria sp.) mají listy širší, někdy se spodní sivou stranou. Vykvétají brzy na jaře, jako jedny z prvních trav hustými válečkovitými černými klasy, se kterými kontrastují bílé prašníky. Nejčastěji se pěstuje naše domácí pěchava vápnomilná (Sesleria caerulaea).

Kostřavám je podobný smělek sivý (Koeleria glauca). Tvoří pravidelné trsy šedozelených listů. Laty jsou vzpřímené, hustě uspořádané, asi 10 cm dlouhé.

Do větších skalek se hodí kavyly, stepní hustě trsnaté jemné suchomilné trávy s tenkými listy a dlouhými stříbrnými péřitými osinami. Občas se pěstují kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kavyl Ivanův (Stipa joannis) nebo kavyl tenkolistý (Stipa tirsa). Kavyly vyžadují sucho, voda v zimě jim škodí. Vyžadují pokud možno plné slunce a sucho. Na jaře odstraníme suché listy. Na jaře musíme každý trs pečlivě očistit, vyčesáme listy a odřežeme uschlá stébla. Množí se na jaře dělením.

Do menších skalek, koryt, žlabů, truhlíků i květináčů se hodí miniaturní trávy jako je malá šedivá lipnice bádenská (Poa badensis), brzy na jaře kvetoucí ostřice nízká (Carex humilis) nebo vysokohorská ostřice pevná (Carex firma).
Voda v zahradě
Aby naše zahradní jezírko získalo přirozený vzhled, lemujeme ho výsadbou vlhkomilných travin a dalších rostlin s úzkými dlouhými listy jako jsou trávám podobné orobince nebo puškvorce. Většina vlhkomilných trav je poměrně agresivních, rychle se rozrůstá a můžou se i plevelit. Proto je obvykle vysazujeme v nádobách, které omezují jejich růst. Nejčastěji se pěstují kultivary našich domácích druhů s barevnými listy. K nejkrásnějším patří lesknice rákosovitá (Phalaris arundinacea) ´Picta´ s podélně bíle pruhovaným listem a ´Tricolor´, jejíž mladé listy mají navíc s růžový nádech. Rákos obecný (Phragmites australis) roste velice rychle, v zahradnictvích můžeme získat kultivar ´Striatopictus´, který je menší a listy má žlutě pruhované. Vhodný je také zblochan vodní (Glyceria maxima) ´Variegata´ se žlutě pruhovanými listy.

Barevné listy trav můžeme kombinovat s širokým spektrem bahenních rostlin. Pěkně a přirozeně působí trsy trav vyrůstající v jezírku nedaleko velkých plovoucích listů leknínu. Vytvoříme tak zajímavé zákoutí, které se zrcadlí ve vodní hladině.

Na vlhkém místě poblíž vody můžeme vysadit ostřici Grayova (Carex grayi), stálezelenou travinu ozdobnou  velkými až 2 cm širokými kulatými plody.

Stinná místa v zahradě
Ve stinné části zahrady, v kombinaci s hajními rostlinami jako jsou hosty, sasanky nebo čechravy, můžeme také využit některé traviny. Solitérně můžeme pěstovat krásnou širokolistou ostřici Carex siderosticha. Je krátce oddenkatá, vytváří stejnoměrný úhledný, celoročně zelený porost, který může konkurovat hostám a jiným půdopokryvným rostlinám. Nejčastěji se pěstuje žlutě pruhovaný kultivar ´Variegata´.

Trsnatě roste ostřice širokolistá (Carex plantaginea), s nápadnými širokými listy. Bika lesní (Luzula sylvatica) je stálezelená travina s širokými, bíle chlupatými listy vhodná pro výsadbu v přírodních partiích zahrad a parků, pěkná je i v kombinaci s kameny nebo jako doplňková zeleň v podrostu pěnišníků a japonských javorů. Vyžaduje humózní zem a vlhčí stanoviště. Příbuzná bika sněžná (Luzula nivea) je jemnější a vyšší. Nápadná je na jaře neobvykle sříbrně bílými květenstvími. Hodí se pro větší výsadby, kde vynikne její neobvyklý vzhled.

Hakonechloa macra je krásná tráva do polostínu. Nejčastěji se pěstuje zářivě podélně žlutě panašovaná odrůda ´Aureola´. Její jemné elegantně obloukovitě ohnuté listy ladí s širokolistými hajničkami a výborně se hodí jako podrost světlejších listnatých dřevin. Používá se také pro osazení nádob.

Traviny: Carex humilis

Ukázka části textu z článku Traviny - Okouzlující vlnění, srpen 2009
Plant publicity Holland, www.pph.nl
www.rostlinamesice.cz

foto Hana Vymazalová

Články: traviny trávy

29.10. 2007
44.95 kB čtenářů
Trávy a traviny
05.08. 2010
34.40 kB čtenářů
Traviny - trávy pro solitérní výsadbu
28.10. 2007
108.67 kB čtenářů
Zelení průvodci – trávy, traviny a kapradiny
Atlas / Trávy a traviny
18.11. 2008
17.99 kB čtenářů
Trávy a traviny
05.07. 2014
41.15 kB čtenářů
Trávy a traviny - fotografie
02.05. 2010
12.64 kB čtenářů
Trávy a traviny - duben 2010