Ing. Miloš Krump: Kokainovník - Erythroxylum
Do rodu Erythroxylum patří asi 250 druhů, jež náleží do čeledi Erythroxylaceae, jež rostou převážně v tropické Americe. Z botanického hlediska jde o stromy nebo keře se střídavými jednoduchými listy. Květy jsou poměrně nenápadné, oboupohlavné, s častou tzv. heterostylií. Plodem je jednosemenná peckovice.

Mezi nejznámější zástupce patří Erythroxylum coca (kokainovník pravý).
Erythroxylum coca - kokainovník pravý

Erythroxylum coca - kokainovník pravý

Erythroxylum coca - kokainovník pravý - květ

Erythroxylum coca - kokainovník pravý - květ


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.