Ing. Miloš Krump: Rozdělení dendrologie:
1) Lesnická dendrologie - zaměřuje se hlavně na lesnicky pěstované dřeviny, studuje je hlavně s ohledem na jejich produkční a mimoprodukční funkce
2) Sadovnická dendrologie - věnuje se okrasným druhům dřevin
3) Meliorační dendrologie - studuje dřeviny, které lze využít při zlepšování životního prostředí.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
Ing. Miloš Krump: Dřeviny jsou rostliny s tzv. zdřevnatěnými stonky a kořeny. Mohou být víceleté až dlouhověké, mnohokrát plodí a jejich stonky se obyčejně rozvětvují. Z hlediska vzhledu se rozlišují tyto růstové typy: strom (arbor), keř (frutes), polokeř (hemixyla), dřevnatá liána (liana).

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
Ing. Miloš Krump: Strom (arbor) je dřevina s vysokou zdřevnatělou stonkou, v dolní části nerozvětvenou, označovanou jako tzv. kmen (truncus), jež přechází do rozvětvené koruny (corona).

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Strom - javor na podzim
Strom - javor na podzim
Ing. Miloš Krump: Polokeř (hemixyla) je vytrvalá rostlina, které dřevnatí pouze její spodní část větví, zatímco ta horní tzv. květonosná zůstává bylinná.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
Ing. Miloš Krump: Dřevnatá liána (liana) je dřevina se stonkou celou dřevnatou, ale pružnou. Nikdy nedokáže být pevná, aby mohla růst do výšky bez opory. Zachytává se např. o podložku pomocí úponek (réva) nebo pomocí lepkavých adventivních kořenů (břečťan) nebo se o podložku opírá bočními větvemi či hákovitými ostny (některé růže).

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR