Pokojové rostliny - jak správně pečovat o pokojovky

Poslal(a) 23.12. 2011 19:24:24 (24630 čtenářů)

Kromě pečlivého ošetřování potřebují pokojové rostliny hlavně světlo, teplo, vzduch, vodu, živiny a půdu, ve které rostou.

Pokojové rostliny

Světlo je pro rostliny zcela nepostradatelné. Je podmínkou tvorby organických látek, neboť fotosyntéza probíhá pouze za světla. Při nedostatku světla vytvářejí pouze slabé a dlouhé výhony. Světelné podmínky v našich obytných prostorech nejsou vždy pro pěstování pokojových rostlin právě vhodné. V období růstu a kvetení potřebují rostliny nejvíce světla, zatímco v období vegetačního klidu , mívají potřebu světla nejmenší. Rovněž orientace okna vůči světovým stranám podstatně ovlivňuje výběr rostlin pro pěstování v bytě.

Nároky pokojových rostlin na teplotu prostředí jsou závislé nejen na pěstovaných rostlinách, ale také na intenzitě slunečního osvětlení, roční době a stáří rostliny. Mladé rostliny vyžadují obvykle vyšší teplotu než starší rostliny. Rovněž vývojový rytmus pokojových rostlin je do značné míry ovlivňován teplotou.

Také vzduch je nezbytnou podmínkou života rostlin. Oxid uhličitý vyskytující se ve vzduchu potřebují rostliny k tvorbě látek svého těla.V noci probíhá opačný proces – tzv. dýchání rostlin, při němž se rozkládají organické látky a uvolňuje se energie. Dýchat musí nejen nadzemní části rostlinného těla, ale i kořenový systém. Nedostatek vzduchu se v oblasti kořenového systému může být způsoben nadměrnou zálivkou. Vzduch znečištění různými zplodinami může vyvolat u pokojových rostlin vážné poruchy. Některé druhy pokojových rostlin špatně snášejí cigaretový dým. Při vyšší koncentraci nikotinu ve vzduchu rostliny shazují květy a pomalu odumírají. Mezi další vlivy patří suchý vzduch. Většina pokojových rostlin potřebuje relativní vlhkost vzduchu okolo 60 až 70%. Při nedostatku vlhkého vzduchu rostliny shazují listy a postupně odumírají. Rovněž vzduch znečištění prachem, omezuje pěstování pokojových rostlin. Prach se zachycuje na listech a tím snižuje asimilaci. Proto je velice důležité po určité době rostliny osprchovat vlažnou vodou.

Voda je dalším důležitým faktorem pro život pokojových rostlin. Voda je sama o sobě důležitou stavební látkou, neboť zaplňuje buňky a dává rostlinám typický tvar. Intenzita přijímaní vody závisí na velikosti, stáří a vývojovém stádiu rostlin, na denní době, ročním období a na druhu rostlin. Rostliny s velkou listovou plochou potřebují více vody než menší rostliny stejného druhu. V zimě a v období vegetačního klidu potřebují pokojové rostliny daleko méně vody, než v období rašení, růstu a kvetení. Rovněž za slunného a teplého dne se rostliny musejí zalévat vydatněji, protože rostliny více vypařují. Nedostatek nebo nadbytek vody způsobuje poruchy v růstu a ve vývojovém stádium rostliny.

K dobrému vývoji potřebují pokojové rostliny také přiměřené množství živin. Tyto živiny přijímají ve vodních roztocích pomocí kořenového systému. V období plného růstu je vhodné přihnojovat jednou za 14 dní.

Většina pokojových rostlin má zcela vyhraněné nároky na zeminu. Většině pokojových rostlin vyhovuje kvalitní zemina doplněná směsí rašeliny a písku.
Text a foto Miloš Krump

Články: pokojové rostliny

27.03. 2012
11.89 kB čtenářů
Přesazujeme pokojové rostliny
26.07. 2018
3.05 kB čtenářů
Pokojové rostliny na dovolené
21.12. 2011
37.70 kB čtenářů
Pokojové rostliny v zimě
13.04. 2011
49.54 kB čtenářů
Hydroponie - pokojové rostliny v živném roztoku
23.12. 2011
18.65 kB čtenářů
Pokojové rostliny, které lze pěstovat dlouhodobě
Atlas / Pokojové rostliny
28.02. 2011
21.06 kB čtenářů
Pokojové rostliny
01.09. 2011
33.86 kB čtenářů
Nenáročné pokojové rostliny
18.01. 2010
12.82 kB čtenářů
Pokojové rostliny - závlaha
22.01. 2009
6.87 kB čtenářů
Pokojové rostliny - ochrana