Rostliny: Hypochaeris maculata - prasetník plamatý

Poslal(a) 24.03. 2017 13:47:28 (722 čtenářů)

Hypochaeris maculata - prasetník plamatý

Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae)
Bylina vytrvalá, trsnatá, 20-40 cm vysoká. V zemi má vřetenovitý kořen.
Lodyh vyrůstá více, jsou přímé, větvené, štětinaté – dole jsou štětinky černé, na vrcholu světlé.
Dolní listy tvoří přízemní růžici a jsou přitisklé k podkladu. Mají eliptický tvar, na bázi se postupně zužují, na líci mají často dlouhé tmavé skvrny. Lodyžní listy jsou drobné.
Květy žluté, tvoří úbor o průměru 2,5 cm, jsou jednotlivé na konci lodyhy.
Kvete 2. polovina V – 2. polovina VI.

Roste na sušších travnatých stráních, loukách, ve světlých lesích, při cestách a na lesních okrajích.
Vyskytuje se řídce, například: Střebovský kopec (Načeratice), Popické vřesoviště (Popice, lokalita v NP), Vevčická stráň (Vevčice), Rudlické kopce (Rudlice), Hardeggská stráň (Čížov, lokalita v NP), Kraví hora (Znojmo, lokalita v NP).

Skupina rostlin s květy žlutými (SRKZ)
Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku
10 článků v tomto tématu
26.05. 2018
918 čtenářů
Capsella bursa-pastoris - kokoška pastuší tobolka
Plevel měsíce června: kokoška pastuší tobolka Název nenápadně bíle kvetoucí kokošky pastuší tobolky (Capsella bursa-pastoris) je odvozen od tvaru plodů – šešulí, které připomínají
13.05. 2018
1.30 kB čtenářů
Aegopodium podagraria - bršlice kozí noha
Plevel měsíce května: bršlice kozí noha Nezvyklý název kozí noha je odvozen od tvaru listů; jeho latinská podoba Aegopodium pochází z řečtiny: aix, aigos = koza, podion = nožka.
24.04. 2018
1.13 kB čtenářů
Euphorbia helioscopia - pryšec kolovratec
Plevel měsíce dubna: pryšec kolovratec Pryšec kolovratec (Euphorbia helioscopia) nezapře svou příslušnost k rodu pryšců. České pojmenování pryšec je odvozeno od starých výrazů „prysk“
20.04. 2018
679 čtenářů
Potentilla anserina - mochna husí
Mochna husí (Potentilla anserina) dorůstá výšky až 20 cm a kvete od května až do srpna.
27.03. 2018
514 čtenářů
Geranium robertianum - kakost smrdutý
Plevel měsíce března: kakost smrdutý Kakost smrdutý (Geranium robertianum) je jedno- až dvouletá rostlina s červenými řapíky listů hustě pokrytými žláznatými chloupky. Trojúhelníkovité
04.07. 2017
1.17 kB čtenářů
Lythrum salicaria - kyprej vrbice
Čeleď: kyprejovité (Lythraceae) Bylina vytrvalá, statná, 30-180 cm vysoká. V zemi má kůlovitý kořen. Lodyha přímá, většinou jednoduchá, čtyřhranná, listnatá. Listy úzce kopinaté,
04.07. 2017
809 čtenářů
Ononis spinosa - jehlice trnitá
Čeleď: bobovité (Fabaceae) Rostlina nižší, vytrvalá, keříčkovitá, až 30-80 cm vysoká. Lodyhy přímé, na bázi dřevnatějící, mají tuhé trny. Dolní listy trojčetné, horní jednoduché.
04.07. 2017
828 čtenářů
Trifolium hybridum - jetel zvrhlý
Čeleď: bobovité (Fabaceae) Bylina dvouletá až vytrvalá, 20-50 cm vysoká. V zemi má kůlový kořen. Lodyha přímá až poléhavá, chudě větvená, listnatá, vyrůstá jedna nebo několik. Listy
04.07. 2017
758 čtenářů
Lathyrus sylvestris - hrachor lesní
Čeleď: bobovité (Fabaceae) Bylina vytrvalá, robustní, 60-200 cm dlouhá. V zemi má dlouhé, silné kořeny. Lodyh vyrůstá více, jsou poléhavé i popínavé, čtyřhranné, dvoukřídlé, listnaté.
26.06. 2017
1.01 kB čtenářů
Vicia sylvatica - vikev lesní
Čeleď: bobovité (Fabaceae) Bylina lesní, vytrvalá, až 2 m dlouhá. V půdě má tenké, plazivé kořeny. Lodyhy jsou četné, popínavé, hranaté, rozvětvené, listnaté. Listy jsou zpeřené,