Ing. Miloš Krump: Topol šedý - Populus x canescens
Synonyma: Leuce canescens, Populus alba var. canescens, Populus canescens, Populus x hybrida .

Populus x canescens  je kříženec Populus alba a Populus tremula.

Populus x canescens  je 20 až 35 m vysoký strom z čeledi Salicaceae s široce vejcovitou korunou. Borka je zelenošedá, hladká s velkými kosočtverečnými jizvami, ve stáří je pak rozpukaná a šedavá. Pupeny jsou obdobné Populus alba, jsou však štíhlejší a ostřeji zakončené. Listy jsou okrouhle vejčité, hrubě zubaté až malce laločnaté, na rubu řídce šedě chlupaté. Populus x canescens  Kvete v březnu až dubnu, před olistěním. Samčí jehnědy jsou delší, samičí pak menší. Plodem jsou tobolky, které dozrávají v květnu až počátkem června.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.